Hållbarhetsförmedlingen

Sågmyra, en plats på jorden


Hållbarhetsförmedlingens hemsida är den plattform vi behöver för att dela med oss, sprida idéer, uppmana, påverka, beskriva hur gammalt omformas till nytt och hur kreativa lösningar på olika nivåer kommer till.


Vi talar om hållbarhetsförmedling så som att främja såväl mänskliga möten som skapande av verksamhet där hänsyn tas till potential, långsiktig samverkan och hållbar kultur. Vi menar att man kan ha roligt, hitta utmaningar och pröva nytt samtidigt som man är tillåtande, tolerant och ger utrymme att vara annorlunda. För vem vill egentligen vara som alla andra...

 

Uppdaterad: 2020-03-12


Mer kommer!

Copyright @ All Rights Reserved

Hållabarhetsförmedlingen i Norr Fk.För