Hållbarhetsförmedlingen har flyttat in i souterrängvåningen på Drillstigen 1c i Falun. Här finns Smart Fart och en återbruksinriktad verkstad med kreativa inslag. 

 

Under 2021 siktar vi på fortsatt samverkan med Röda Korset Falun kring återbruk, med Kopparstaden kring Smart Fart och bostadsområdesaktiviteter, med studieförbundet Bilda kring olika kreativa projekt och insatser.


Vi kommer fortsätta med Smart KID som genomfördes 2020 i samverkan med Region Dalarna. Barn och unga får med vår handledning renovera upp en cykel.

Starten

Föreningen startade sommaren 2013

Efter att ha deltagit i olika verksamheter, aktiviteter för ökad social hållbarhet, engagerat oss i ideella föreningar, gjort flera sociala företagsinsatser och utbildningar inom social hållbarhet  liksom svarat för lokala, regionala och nationella projekt insåg vi att en samhällsentrprenöriell plattform var vad vi ville ägna oss åt. Det blev Dalakuben som sedan årsskiftet 2019/2020 har fått namnet Hållbarhetsförmedlingen. 

Styrelsen 2020

Urban Lindblom, ordförande, urban at hallbarhetsformedlingen.se

Bengt Littorin, sekreterare, bengt at hallbarhetsformedlingen.se

Patricia Lindblom, kassör, patricia at hallbarhetsformedlingen.se

Hans From, besöksnäring, hans at hallbarhetsformedlingen.se

Henrik Spång, handel, henrik at hallbarhetsformedlingen.se 

Ola Nilsson, påverkan, ola at hallbarhetsformedlingen.se

Samverkan

Vi samverkar med olika parter som; Kopparstaden, Studieförbundet Bilda, Röda Korset Falun, Besöksnäringsutveckling i Dalarna och samtalar med olika lokala, regionala och nationella parter och hoppas såklart att fler nätverk skapas.

Projekt

Under 2021 tittar vi på några nya projektidéer och försöker klura ut hur vi kan vara en del i arbetet med att bryta isoleringen och främja hälsoinriktade insatser. Några av de tidigare projekt har vi genomfört är Dalpilen ihop med Falu kommun och Tillväxtverket, projekt Lokstallssmedjan ihop med Rönndalsskolan och Allmänna Arvsfonden samt projekt Smart KID med Region Dalarna.

Senaste

April 1, 2021

Flytt til nya lokaler, Drillstigen 1c i Falun. 

Mars 12, 2020

Besked om stöd av Kultur och Bildning för projekt Smart Klimat I Dalarna. 

Januari 1, 2020

Namnbyte från Dalakuben ek.för till Hållbarhetsförmedlingen i Norr ek.för

Oktober 9, 2019

Musikverkstaden igång i fabriken med Pröva Lira I Band i samverkan med studieförbundet Bilda.

Juli 7, 2019

Inflyttning i fabriken Sågmyra

Juni 28, 2019

Årstämma hölls på Naturvårdsverket och Fryshuset Stockholm.