Hållbarhetsförmedlingen befinner sig i fabriken i Sågmyra och butiken fortsätter på Slaggatan inne i Falun. Här är några av verksamheterna.

Återbruksstugan - Restaurering av möblemang, textil mm. 

CrAfter Work - kreativitet och personliga möten i samverkan med sf Bilda

Musikverkstad - pröva lira i band ihop med sf Bilda.

Smart Bo - uthyrning av möbler och köksutrustning till studenter.

Smart Fart - cykeluthyrning, -försäljning -service ihop med Kopparstaden

Logistiksamverkan med Röda Korset Falun för Secondhand i Sågmyra.

Projekt Smart Klimat I Dalarna startar upp våren 2020 och går i korthet ut på cykelåterbruk som affärsmodell för unga. Projektet drivs i Sågmyra, Falun och Rättvik. Hållbarhetsförmedlingen driver detta med stöd av Kultur och Bildning - Regionförbundet Dalarna, vilket vi är mycket glada för.

Mötesplatsprojekt för unga som vi tittar på ihop med Byarådet Sågmyra . Vi hoppas kunna presentera en idé som i korthet bygger på att det måste finnas mötesplatser för unga på landsbygden - De är framtidens viktigaste resurs! 

Starten

Föreningen startade sommaren 2013

Efter att ha deltagit i olika verksamheter och aktiviteter för ökad social hållbarhet, engagerat oss i ideella föreningar, gjort flera sociala företagsinsatser och utbildningar inom social hållbarhet , drivit lokala, regionala och nationella projekt insåg vi att en samhällsentrprenöriell plattform är vad vi vill ägna oss åt. Det blev Dalakuben som sedan årsskiftet 2019/2020 har fått namnet Hållbarhetsförmedlingen. 

Styrelsen 2020

Urban Lindblom, ordförande, urban at hallbarhetsformedlingen.se

Bengt Littorin, sekreterare, bengt at hallbarhetsformedlingen.se

Patricia Lindblom, kassör, patricia at hallbarhetsformedlingen.se

Hans From, besöksnäring, hans at hallbarhetsformedlingen.se

Henrik Spång, handel, henrik at hallbarhetsformedlingen.se 

Ola Nilsson, adjungerad i Hållbarhetsförmedlingen

Samverkan

Vi samverkar idag främst med följande parter: Kopparstaden, Studieförbundet Bilda, Byarådet Sågmyra, Regionförbundet Dalarna, Röda Korset Falun, YIS Förvaltning, Besöksnäringsutveckling i Dalarna samt Veras Catering & Bageri. Vi för samtal med olika lokala, regionala och nationella parter och hoppas såklart att fler nätverk skapas, att hållbarhetsidéer får växa fram, liksom att engagemang tillvaratas och mötesplatser formas. Framförallt vill vi att landsbygden tas på allvar och prioriteras!

Projekt

Under åren har vi genomfört olika projekt och verksamheter. Vissa delar har vi genomfört i samverkan med andra, vissa projekt har vi genomfört själva. Sedan maj 2020 genomför vi ett litet återbruksprojekt som vi kallar Smart KID (Klimat I Dalarna). För att nämna nägra tidigare projekt har vi genomfört Dalpilen ihop med Falu kommun och Tillväxtverket och projekt Lokstallssmedjan ihop med Rönndalsskolan och Allmänna Arvsfonden.

Senaste

Mars 12, 2020

Besked om stöd av Kultur och Bildning för projekt Smart Klimat I Dalarna. 

Februari 1, 2020

Samverkansavtal med YIS förvaltning om koordinering av lokaler i fabriken.

Januari 1, 2020

Namnbyte från Dalakuben ek.för till Hållbarhetsförmedlingen i Norr ek.för

Oktober 9, 2019

Musikverkstaden igång i fabriken med Pröva Lira I Band i samverkan med studieförbundet Bilda.

Juli 7, 2019

Inflyttning i fabriken Sågmyra

Juni 28, 2019

Årstämma hölls på Naturvårdsverket och Fryshuset Stockholm.

Copyright @ All Rights Reserved

Hållabarhetsförmedlingen i Norr Fk.För