Hållbarhetsförmedlingen


Hållbarhetsförmedlingens hemsida är den plattform vi använder för att dela med oss, sprida idéer, påverka liksom för beskriva hur gammalt omformas till nytt och hur kreativa lösningar blir till.


Senast uppdaterad: 2022-02-01