LOKALER

På uppdrag av YIS-förvaltning förmedlar Hållbarhetsförmedlingen de lokaler som finns att tillgå i gamla yllefabriken i Sågmyra, Dalarna.

Vi kommer efterhand göra lokaler bokningsbara i kalender.

Tillsvidare är det bara kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att informera och hjälpa till. 


Lokalerna varierar i utseeende och yta. I korthet kan man beskriva att det finns ytor mellan 50 och 3000kvm att hyra. Lokalerna kan nyttjas för olika ändamål och syften. Det kan handla om event, evenemang, utställningar, butiksytor, lager eller verksamheter där lokalerna kan behovsanpassas. 


Kontakta oss och berätta vad du är intresserad av. Vi återkopplar så snart som möjligt och berättar vad som finns tillgängligt och prisuppgifter.


Mejl:

lokaler@hallbarhetsformedlingen.se

 
 


Copyright @ All Rights Reserved

Hållabarhetsförmedlingen i Norr Fk.För